Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán

Các Loại Lệnh Trong Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam

Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán Việt Nam

Chào cả nhà!! Giao dịch chứng khoán không chỉ có loại lệnh thường, mà còn có nhiều lệnh đặc biệt khác đấy, cả nhà đã biết chưa? Nếu chưa thì tại bài viết Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán Việt Nam này, admin của Tradevietstock sẽ giới thiệu cho mọi người nhé. Biết được các loại lệnh này có thể tăng hiệu suất đầu tư của mọi người lên đấy. Chúc cả nhà đầu tư x2!!!

Screenshot_1714903715 Trade Việt Stock
Các loại lệnh – Trade Việt Stock

Ngoài các lệnh mua thông thường bằng việc đặt giá nhất định trên nền tảng giao dịch, ta còn có các lệnh đặc biệt với công dụng khác nhau. Dưới đây là bài chia sẻ cho quý đầu tư về thông tin các lệnh khác, nhằm nâng cao độ hiệu quả khi giao dịch.

a) Lệnh giới hạn (LO):

Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại một mức giá cụ thể hoặc cao hơn mức giá xác định đối với lệnh bán và thấp hơn mức giá xác định đối với lệnh mua. Lệnh LO có thể được nhập vào hệ thống giao dịch trong đợt khớp lệnh liên tục hoặc đợt khớp lệnh định kỳ và có hiệu lực từ khi nhập vào hệ thống cho đến khi đợt khớp lệnh kết thúc hoặc lệnh bị hủy bỏ.

b) Lệnh thị trường:

Lệnh thị trường là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Có ba loại lệnh thị trường:

  • Lệnh thị trường (MP): được hủy ngay nếu không có lệnh đối ứng. Nếu có, lệnh này sẽ được thực hiện.
  • Lệnh thị trường giới hạn (MTL): nếu không được thực hiện toàn bộ, phần còn lại sẽ chuyển thành lệnh LO với mức giá cao hơn (đối với lệnh mua) hoặc thấp hơn (đối với lệnh bán).
  • Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy (MOK): nếu không được thực hiện toàn bộ, lệnh sẽ bị hủy.

c) Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO):

Lệnh ATO là lệnh mua hoặc bán chứng khoán được ghi nhận giá đặt lệnh theo một số nguyên tắc nhất định. Nó được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh. Lệnh ATO được nhập vào hệ thống trong đợt khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sau thời điểm đó, lệnh không được thực hiện hoặc sẽ bị hủy tự động.

d) Lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa (ATC):

Lệnh ATC cũng giống như lệnh ATO, nhưng được sử dụng để xác định giá đóng cửa. Nó cũng được ưu tiên trước lệnh giới hạn. Lệnh ATC được nhập vào hệ thống trong đợt khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa và sau thời điểm đó, lệnh không được thực hiện hoặc sẽ bị hủy tự động.

e) Lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ (PLO):

Lệnh PLO là lệnh đặt mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Nó chỉ được nhập vào hệ thống trong đợt giao dịch sau giờ và sẽ được khớp ngay nếu có lệnh đối ứng sẵn. Trong trường hợp không xác định được giá đóng cửa, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống hoặc sẽ bị hủy tự động sau khi đợt giao dịch kết thúc.

Screenshot_1714903814 Trade Việt Stock
Đặt lệnh – Trade Việt Stock

Lưu ý:
Ngoài giờ giao dịch, các lệnh đặt trước 8h tối sẽ tự hủy sau khi chạy hệ thống. Các lệnh đặt sau 8h tối sẽ ở trạng thái “chờ gửi” để lệnh lên sàn vào phiên giao dịch kế tiếp.

Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán
Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán

Và vừa rồi chính là các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán Việt Nam. Chúc các chứng sĩ của Tradevietstock đầu tư x2!!!

Dưới đây là link bài viết lý thuyết mở đầu của chứng khoán và thông tin các công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, admin Tradevietstock mời bạn tham khảo:

Chuyên mục kiến thức thị trường chứng khoán: tại đây

Chuyên mục phân tích các cổ phiếu nổi bật: tại đây

Chuyên mục các công ty chứng khoán uy tín hàng đầu: tại đây

MỞ TÀI KHOẢN VPS TẠI ĐÂY

MỞ TÀI KHOẢN DNSE TẠI ĐÂY

MỞ TÀI KHOẢN SSI

MỞ TÀI KHOẢN HSC TẠI ĐÂY

MỞ TÀI KHOẢN ACBS TẠI ĐÂY

 

Đây là bài viết Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán Việt Nam, chúc đọc giả có 1 trải nghiệm đọc Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán thật tốt để có thể nắm thông tin Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán từ đó giúp giao dịch thành công. Nếu bạn có ai muốn tìm hiểu về Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán, hãy gợi ý họ bài viết Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán này. Xin cảm ơn

Bài Viết Theo Chuyên Mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *